Lidmaatschap & contributie

Interesse in zwaardvechten en de Historical European Martial Arts?

MARS is een non-profit organisatie en biedt lidmaatschappen aan voor 25 euro per maand. Om te proeven aan deze vechtsport is het mogelijk om gratis en vrijblijvend 3 proeflessen te volgen (vanaf 16 jaar). Hiervoor aanmelden kan handig via de contactpagina, en via e-mail.

Voor hen die de knoop al hebben doorgehakt staat hieronder het MARS inschrijfformulier. Na ontvangst van dit ingevulde inschrijfformulier wordt automatisch het machtigingsformulier voor de contributie van MARS toegestuurd. Gelieve deze ingevuld retour te zenden via e-mail. De HEMA-bond stuurt vervolgens haar eigen digitale machtiging via Sign Request toe.

Interested in sword fighting and the Historical European Martial Arts?

MARS is a not for profit organisation that offers memberships for 25 euros per month. To get a taste for this martial art, it is possible to follow 3 trial lessons, free of charge. Signing up for those can be done through the contact page on this website, or by sending an e-mail.

For those who have already made up their mind, please use the sign up form below.
After receipt of this completed registration form, the (financial) authorization form from MARS will be sent automatically. Please return this completed form by e-mail. The national sports federation (HEMA-bond Nederland) then sends its own digital authorization via Sign Request.

Vul hier de eerste dag van de maand waarin je lid wilt worden in
Hoe ben jij bij Mars terecht gekomen?

Download hier alle MARS documenten

Inclusiviteit

Bij MARS is iedereen welkom, ongeacht ras, gender, leeftijd, religie of geaardheid. We zijn een inclusieve vereniging waar iedereen zichzelf mag zijn. Binnen MARS is geen plek voor discriminatie, homofobie of grensoverschrijdend gedrag.

Everyone is welcome at MARS, regardless of race, gender, age, religion or orientation. We are an inclusive association where everyone can be themselves. There is no place within MARS for discrimination, homophobia or transgressive behaviour.

Vertrouwenspersonen

MARS vindt het belangrijk dat haar leden in een veilige omgeving hun sport kunnen beoefenen. Daarom zijn er vertrouwenspersonen aangesteld waar leden meldingen kunnen doen, bijvoorbeeld over grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen bij MARS zijn geen instructeur en zitten ook niet in het bestuur van de vereniging.

MARS considers it important that its members can practice their sport in a safe environment. That is why confidential counselors have been appointed to whom members can make reports, for example about transgressive behaviour. The confidential counselors at MARS are not instructors and are not on the board of the association.

Vertrouwenspersoon Groningen: Gerben Grave
VertrouwenspersoonGR@mars-swordfighting.com
Vertrouwenspersoon Zwolle: Jeroen Terpstra
VertrouwenspersoonZW@mars-swordfighting.com

Handige links