ENG

MARS – Historie

Een beknopte historie van de vereniging.

In het seizoen 2010-2011 kwam in Groningen voor het eerst een groep mensen bijeen met de gemeenschappelijke interesse; zwaardvechten. Deze studiegroep kwam regelmatig bijeen en genoot onder andere seminars van Mishaël Lopes Cardozo van de AMEK.

Deze Groninger zwaardvechters wilden meer dan dit los-vaste verband en zo kwam het te gebeuren dat de studiegroep in seizoen 2011-2012 tot satellietafdeling van de AMEK werd gemaakt.

Na een succesvol seizoen onder AMEK-kleuren te hebben gevaren wilde de Groningse groep nog altijd meer. Hierop besloten de leden de sprong in het diepe te wagen, door zelfbestuur te verkiezen boven het onderdeel uitmaken van de AMEK. Overigens niets ten nadele van de AMEK-leden, met wie gedurende het seizoen leuke contacten zijn opgebouwd.

De zomer die volgde op deze beslissing was zowel druk als vruchtbaar te noemen. Gedurende die zomer werd het dankzij de gezamenlijke persoonlijke inzet van de groepsleden mogelijk voor het begin van het volgende seizoen een verenigingsstructuur op te zetten, de benodigde documenten als statuten en reglementen uit te werken en een vijfkoppig bestuur te benoemen.

MARS – Vechtschool voor middeleeuwse krijgskunsten Noord-Nederland was geboren, en reeds actief per september, waardoor men ook het volledige 2012-2013 seizoen in Groningen kan zwaardvechten. Zeker omdat de instructeur die de groep het vorige seizoen van trainingen had voorzien heeft ingestemd dit ook voor MARS te blijven doen. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het uitbreiden opleiden van een groep nieuwe instructeurs en onderzoekers.

MARS is nu groeiende en kijkt vol ambities naar de toekomst…