ENG

 

Lidmaatschap

Lidmaatschap bij MARS is lidmaatschap niet alleen van een vechtsportschool, maar ook van een gezellige vereniging. Veel leden zijn actief betrokken bij de vereniging of denken mee met het bestuur. Er heerst een gezellige sfeer zowel tijdens als buiten de trainingen.

Is er tijdens de proeflessen genoeg interesse gewekt om lid te worden van MARS, dan kan via de site of via het bestuur een inschrijfformulier verkregen worden.

 

Over het formulier.

Op dit formulier wordt niet alleen gevraagd naar de persoonsgegevens, ook wordt er gevraagd melding te maken van eventuele medische aandoeningen. Het is voor de trainers van belang te weten wie er door welke complicaties geplaagd worden, of dit nu een langdurige blessure is of bijvoorbeeld een ziekte als astma. Dan kan er rekening mee worden gehouden, en kan er accuraat gehandeld worden als tijdens trainingen dergelijke zaken de kop op steken.

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft men ook te kennen het huishoudelijk reglement te hebben gelezen en het daarin gestelde te zullen navolgen. Dit huishoudelijk reglement kan ook via deze site, of tijdens trainingen bij het bestuur worden verkregen.

Ingevulde formulieren kunnen tijdens de trainingen worden ingeleverd.
Het inschrijfformulier+machtigingsformulier zijn te vinden onder Downloads