ENG

 

MARS – Vechtschool voor middeleeuwse krijgskunsten

MARS – Vechtschool voor middeleeuwse krijgskunsten is een non-profit vereniging voor het beoefenen en onderzoeken van de middeleeuwse Europese krijgskunsten in Groningen.

Een enthousiaste groep mensen met uiteenlopende en overlappende passies voor vechtkunst, geschiedenis en/of wapens traint bij MARS gezamenlijk in het zwaardvechten en aanverwante eeuwenoude krijgskunsten zoals die tussen 1300 en 1600n.chr. door de meesters zijn opgetekend.
Tijdens de trainingen wordt er aandacht besteed aan drie hoofdpunten; ongewapende technieken, dolk- en mesvechttechnieken, en het zwaardvechten, waarbij de focus ligt op het langzwaard. Naast het vechtsportdeel van de middeleeuwse krijgskunsten is er ook aandacht voor de academische zijde. Leden met interesse voor geschiedenis kunnen hun hart ophalen bij het uitvoeren van eeuwenoude technieken, maar ook bij het onderzoeken daarvan. Door vertaling en interpretatie van de middeleeuwse manuscripten kunnen we dankzij de collectieve kennis van de leden ook aandacht besteden aan zaken buiten de drie hoofdpunten, bijvoorbeeld enkelhandzwaarden of andersoortige wapens.

MARS trainingen zijn geschikt voor mensen met verschillende ambities. Van de recreant met interesse in geschiedenis en technieken tot de sporter die zich wil doen gelden op toernooien, voor een ieder is er ruimte. De technieken in zowel het zwaardvechten als het dolkvechten en de ongewapende componenten waarin getraind wordt zijn ontworpen om anderen te doden, of ten minste te verwonden. Daarom wordt er getraind met toepasselijke trainingswapens en is er altijd voldoende beschermend materiaal (helmen, handschoenen) aanwezig. De trainingen verlopen in een veilige sfeer in een gezellige groep. Nieuwe leden zijn welkom vanaf 16 jaar.